Strona w budowie!!!

Tymczasowo zapraszamy do naszego sklepu www

Wypożyczalnia elektronarzędzi

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt ” Poszerzenia działalności firmy Profi-Impex poprzez utworzenie wypożyczalni elektronarzędzi”

 UDA-RPSL.01.02.01-00-479/08-00

wartość projektu – 107674,69 zł       wartość dofinansowania – 55672,18 zł

w tym

85% środki europejskie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 47321,35 zł

oraz

15% z budżetu państwa 8350,83 zł

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Powrót do góry